Standard Svensk standard · SS-ISO 15086-3:2009

Hydraulik - Bestämning av egenskaper hos vätskeburet ljud i komponenter och system - Del 3: Mätning av hydraulisk impedans (ISO 15086-3:2008, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15086 describes the procedure for the determination of the impedance characteristics of hydraulic components, by means of measurements from pressure transducers mounted in a pipe.

This part of ISO 15086 is applicable to passive components, irrespective of size, operating under steady-state conditions, over a frequency range from 10 Hz to 3 kHz.

Ämnesområden

Buller förorsakat av maskiner och utrustning Hydrauliska system Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hydraulik och pneumatik, SIS/TK 106

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Determination of the fluid-borne noise characteristics of components and systems - Part 3: Measurement of hydraulic impedance (ISO 15086-3:2008, IDT)

Artikelnummer: STD-68650

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-01-12

Antal sidor: 36