Standard Svensk standard · SS 1586:2017

Tätningselement - O-ringar - Dimensioner

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the inside diameters, cross-sections, tolerances and size identification code for O-rings used in fluid power systems for general applications.
The dimensions and tolerances specified in this standard are suitable for any elastomeric material, provided that suitable tooling is available.
This standard corresponds in part to BS 4518 and JIS B 2401-1.

Ämnesområden

Tätningar, boxpackningar Filter, tätningar och föroreningar av fluider Tätningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätningselement, SIS/TK 104

Internationell titel: Sealing elements - O-rings - Dimensions

Artikelnummer: STD-8025795

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SMS 1586