Standard Svensk standard · SS 8760000:2013

Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada - Krav på utbildning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760000:2013

Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada - Krav på utbildning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard anger krav och rekommendationer för utbildning som syftar till professionellt arbete med vårdhund inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada. I standarden beskrivs behörighetskrav, utbildningsplan samt kravspecifikation för teoretiskt prov och certifiering av vårdhundsförare och vårdhund.

Ämnesområden

Medicin allmänt (11.020) Andra standarder relaterade till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760000:2013

Vårdhundsteam inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för vuxna efter förvärvad hjärnskada - Krav på utbildning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tjänstehundar, SIS/TK 551

Internationell titel: Care dog teams within home care for elderly, dementia care and rehabilitation for adults after acquired brain injury - Requirements for training

Artikelnummer: STD-98236

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-06-05

Antal sidor: 40