Standard Svensk standard · SS 872500:2015

Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 872500:2015

Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Standarden SS 872500:2015, Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende, publicerades 2015 och kom i en reviderad version i januari förra året. Standarden kan användas som stöd i arbetet med kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av äldreomsorgstjänster, och även som underlag vid upphandling, utbildning eller tillsyn. Runt 50 organisationer deltog i standardiseringsarbetet. Standarden skapar tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för äldre med behov av vård och omsorg i hemmet respektive i särskilt boende. Standarden utgår ifrån den äldres behov och syftar till att öka den äldres livskvalitet och känsla av trygghet. 

Du får tillgång till denna standard kostnadsfritt eftersom den är förbetald av Socialdepartementet.

Information om korrigerad version

Standarden publicerades i sin första utgåva i april 2015 och en korrigerad version i januari 2017. I den korrigerade versionen har vissa krav förtydligats och rättats till samt vissa avsnittshänvisningar justerats. Alla ändrade passager har ändringsmarkeringar i marginalen

Omfattning
Denna standard anger krav på tjänster som levereras till äldre med omfattande biståndsbedömt behov i ordinärt och särskilt boende. Denna standard syftar till att säkerställa en god och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering genom att utgå från den äldres behov. Denna standard är avsedd att användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av sådana tjänster samt kan användas som underlag vid, upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering.

Du får tillgång till denna standard kostnadsfritt eftersom den är förbetald av
Socialdepartementet.

Ämnesområden

Tjänster allmänt (03.080.01) Kvalitet Allmänt (03.120.01) Medicin allmänt (11.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 872500:2015

Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst, SIS/TK 572

Internationell titel: Quality of care, service, nursing and rehabilitation for elderly people with extensive needs in ordinary and residential care facilities

Artikelnummer: STD-8013646

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-08

Antal sidor: 64