Standard Swedish standard · SS 872500:2015

Quality of care, service, nursing and rehabilitation for elderly people with extensive needs in ordinary and residential care facilities

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 872500:2015

Quality of care, service, nursing and rehabilitation for elderly people with extensive needs in ordinary and residential care facilities
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Scope
Denna standard anger krav på tjänster som levereras till äldre med omfattande biståndsbedömt behov i ordinärt och särskilt boende. Denna standard syftar till att säkerställa en god och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering genom att utgå från den äldres behov. Denna standard är avsedd att användas vid kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av sådana tjänster samt kan användas som underlag vid, upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering.

Du får tillgång till denna standard kostnadsfritt eftersom den är förbetald av
Socialdepartementet.

Subjects

General (03.080.01) General (03.120.01) General (11.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 872500:2015

Quality of care, service, nursing and rehabilitation for elderly people with extensive needs in ordinary and residential care facilities
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-8013646

Edition: 1

Approved: 4/8/2015

No of pages: 64