ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö

Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig mot standarden visar organisationer att de arbetar systematiskt med arbetsmiljö.

Vad är ISO 45001?

ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Under 2018 ersatte ISO 45001 den brittiska standarden OHSAS 18001, som tidigare har varit den vanligast förekommande på arbetsmiljöområdet. 

ISO 45001 är fastställd som svensk standard och finns i svensk översättning.

Sverige har, via SIS, lett den internationella arbetsgruppen som har tagit fram standarden. I videon nedanför berättar Anna Gruffman, ordförande i den svenska kommittén för arbetsmiljöledning, om den nya standarden.

Kraven i ISO 45001

ISO 45001 innehåller krav som beskriver hur organisationer ska göra för att implementera ett ledningssystem för arbetsmiljö och sedan bedöma hur väl de efterlevs. Kapitel fyra till tio specificerar krav på följande områden:

  • Organisationens förutsättningar
  • Ledarskap och arbetstagarens medverkan
  • Planering
  • Stöd
  • Verksamhet
  • Utvärdering av prestanda
  • Förbättringar

Övergången från OHSAS 18001 till ISO 45001

ISO 45001 är en den senaste standarden för arbetsmiljö och skiljer sig på många sätt från OHSAS 18001. Framför allt är det större fokus på såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. En annan stor skillnad, som kan underlätta övergången, är att den följer samma struktur som andra ledningsystemsstandarder från ISO. Använder du till exempel redan ISO 9001 eller ISO 14001 kommer du snabbt att känna igen dig i ISO 45001. 

Här är ISO:s tips på hur du kommer igång med en lyckad övergång:

  • Gör en analys av intressenter och andra interna och externa faktorer som på olika sätt påverkar din organisations verksamhet
  • Formulera en omfattning för arbetsmiljöledningssystemet där du har i åtanke målet med systemet
  • Använd informationen för att skapa processer, risk- och möjlighetsbedömning och viktigast av allt – bestäm KPI:er 

Läs mer om övergången till den nya standarden på hemsidan för den internationella kommittén som ansvarat för framtagningen.

Certifiering

För att bli certifierad enligt ISO 45001 krävs först och främst ett ledningssystem för arbetsmiljö och därefter att din organisation uppfyller de krav som finns uppställda i standarden.

Som ett led i allas rätt till en säker och bra arbetsmiljö skärps lagstiftning på området alltmer. Certifieringen blir ett bevis på att din organisations arbetsmiljöarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.  

För vissa kan det till och med komma att bli en nödvändighet att vara certifierade för att få vara med i upphandlingar. Som kund till en ISO 45001-certifierad organisation vet du att din samarbetspartner arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Läs mer om certifiering.

Världspremiären för ISO 45001

Under ett frukostseminarium på SIS talade experter från arbetet med utvecklingen av ISO 45001 om nyttan med den nya standarden. Se filmen från seminariet och få inblick i de viktiga frågorna som den svenska kommittén har lyft i arbetet. Du får veta vilka de viktigaste förändringarna i ISO 45001 är jämfört med OHSAS 18001. Och inte minst hur integreras ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Standardpodden om ISO 45001

I Standardpodden #3 samtalar SIS projektledare Björn Nilsson med Anna Gruffman, Arbetsmiljö- och säkerhetschef, Bonava, och Stefan Larsson, konsult 6D Sustainability, om vikten av ett strategiskt arbetsmiljöarbete och tittar närmare på vad standarden kan tillföra och hur den kan användas.

SIS tekniska kommitté för arbetsmiljöledning
Visa alla