Standard ISO standard · ISO 7745:2010

Hydraulic fluid power - Fire-resistant (FR) fluids - Requirements and guidelines for use

Status: Gällande

Ämnesområden

Hydraulvätskor


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Hydraulic fluid power - Fire-resistant (FR) fluids - Requirements and guidelines for use

Artikelnummer: STD-912974

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-12-15

Antal sidor: 23

Ersätter: ISO 7745:1989