Standard Svensk standard · SS-ISO 16232-10:2007

Vägfordon - Renhet hos komponenter i system med flöden - Del 10: Resultatredovisning (ISO 16232-10:2007, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 16232:2018

Omfattning
This part of ISO 16232 defines the rules and the forms of expression and presentation of the results of measurements of particulate cleanliness of components for the fluid circuits of motor vehicles. It also defines a cleanliness coding system for simplifying the reporting and communication of particulate contamination data. This part of ISO 16232 also defines the rules to be used for specifying cleanliness requirements. This part of ISO 16232 does not concern the expression of particulate cleanliness of fluids.

Ämnesområden

Avgasutsläpp från rörliga källor Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorer i bilar, SIS/TK 220

Internationell titel: Road vehicles - Cleanliness of components of fluid circuits - Part 10: Expression of results (ISO 16232-10:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-61214

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-06-08

Antal sidor: 23

Ersätts av: SS-ISO 16232:2018