Standardutveckling · SIS/TK 616

Cirkulär ekonomi

Världen står inför stora utmaningar för att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och anpassa samhällen för framtiden. Ett viktigt verktyg för att kunna göra detta är just cirkulär ekonomi. Men vad är cirkulär ekonomi, hur mäter vi det och hur gör vi våra affärsmodeller mer cirkulära? Det är frågor i behov av svar och i SIS/TK 616 arbetar vi aktivt inom den globala standardiseringen för att besvara dessa, genom att ta fram framtidens standarder inom cirkulär ekonomi.

Cirkulär_Ekonomi_SIS.png

Standarder för Cirkulär ekonomi

Nu är standarderna för Cirkulär ekonomi publicerade! Läs mer och köp standarderna här:Kommitténs syfte

Cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi, handlar om att tillvarata och allokera resurser inom ett kretslopp. Det inkluderar anskaffande och användning av resurser såväl användning av befintliga resurser som resurs till nya produkter, för att samtidigt bidra till en hållbar utveckling som möter dagens miljömässiga, sociala och ekonomiska behov utan att riskera möjligheten för framtida generationer att möta sina behov.

I en värld med stora hållbarhetsutmaningar är cirkulär ekonomi mer aktuellt än någonsin och kommer påverka alla olika branscher, varav någon typ av anpassning kommer krävas från samtliga aktörer som vill förbli relevanta i tider av snabba förändringar. Behovet är stort av att lära av varandra och bygga samförståelse kring bl.a. hur det definieras, implementeras, mäts och utvärderas. Standarder kommer bli viktiga verktyg för att uppnå detta och vägleda verksamheter med ambition att bli mer cirkulära. På SIS arbetar vi med standardisering inom just detta område i kommittén SIS/TK 616 Cirkulär ekonomi.

I kommittén samlas företag, myndigheter och organisationer i ett unikt nationellt såväl internationellt nätverk som tillsammans påverkar innehållet i kommande standarder. Genom att dessa aktörer från olika branscher samlas inom standardiseringen, möjliggörs brett deltagande av länder och brett förankrade överenskommelser. 

Pågående arbete

SIS/TK 616 representerar Sverige i den globla standardiseringen genom att vi bevakar och aktivt deltar i arbetet inom den europeriska kommittén CEN/TC 473 Circular economy och den internationella kommittén ISO/TC 323 Circular Economy

Under CEN/TC 473 finns fyra områdesspecifika Ad Hoc-grupper som ska ta fram nya standardiseringsförslag:

AHG 1: EU Circular economy Terminology, Frameworks and Principles
AHG 2: Information Sharing
AHG 3: Extended Producer Responsibility
AHG 4: Circular Business Models

Under ISO/TC 323 finns fem områdesspecifika arbetsgrupper med aktiva standardiseringsarbeten:

WG 1: Terminology, principles, frameworks and management system standard
WG 2: Practical approaches to develop and implement Circular Economy
WG 3: Measuring and assessing circularity
WG 4: Circular economy in practice: experience feedback
WG 5: Product Circularity Data Sheet

I samarbete med ISO/TC 207 Environmental management har ytterligare en arbetsgrupp startat: 

ISO/TC 323/JWG 14: Secondary Materials

Genom vår bevakning och aktiva deltagande arbetar vi för att påverka innehållet så svenska intressen tas i beaktande samt att kvalitén på standarderna hålls på en hög nivå. Vill du också vara med och påverka?

VÄLKOMMEN ATT GÅ MED I SIS/TK 616!

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 3 standarder
Deltagare 27 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
ASSA ABLOY AB, Stockholm
Avfall Sverige AB, Malmö
Bintel AB, Lund
CirEko AB (SVB), Västerås
Duni AB, MALMÖ
Dustin AB, Nacka Strand
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Futuense AB, Stockholm
Goodpoint AB, Stockholm
IKEA of Sweden AB, Älmhult
Jernkontoret, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Stockholm
Linköpings universitet, Linköping
Linköpings Universitet, Linköping
Ragn-Sells Recycling AB, Frösön
Ragn-Sells Recycling AB, Sollentuna
Ramboll Sverige AB, Stockholm
Rebel Light, Hägersten
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Stena Recycling AB, Göteborg
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Svenska institutet för standarder, Stockholm
Svenska Naturskyddsföreningen, Göteborg
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB, Mjölby
Volvo Construction Equipment AB, Eskilstuna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 207/SC 5/JWG 14, Joint ISO/TC 207/SC 5 - ISO/TC 323 WG: Secondary materials
ISO/TC 323, Circular economy
ISO/TC 323/WG 1, Terminology, principles, frameworks and management system standard
ISO/TC 323/WG 2, Practical approaches to develop and implement Circular Economy
ISO/TC 323/WG 3, Measuring and assessing circularity
ISO/TC 323/WG 4, Circular Economy in practice: experience feedback
ISO/TC 323/WG 5, Product circularity data sheet
CEN/TC 473, Circular Economy
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Standardisering inom regering och myndigheter
SIS områdessida för cirkulär ekonomi

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén bidrar bland annat till de här tre målen: 

sdg9.png
sdg11.png
sdg12.png

Läs mer om de globala målen här >

Ny europeisk kommitté för cirkulär ekonomi!

Nu startar nya CEN/TC 473 Circular economy under svenskt ledarskap!

Den cirkulära omställningen står högt på agendan inom EU, men behovet av gemensamma riktlinjer och vägledningar för att lyckas är stort. På förslag av SIS med stöttning av Europas medlemsländer, åtar nu CEN/TC 473 uppdraget att ta fram europeiska standarder inom cirkulär ekonomi, som en del av lösningen.

Genom att Sverige har ledarskapet finns stora möjligheter att påverka från start, värna om nära dialog med kommissionen såväl industrin, samt säkerställa konsensus för gott samarbete, enighet och framgång i arbetet.

Vill du veta mer eller vara med i standardiseringsarbetet? Kontakta oss:

Laura Linnala, Projektledare SIS
Alva Eklund, Projektkoordinator SIS

För dig som är kommittédeltagare

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Laura Linnala
Projektledare
laura.linnala@sis.se

Bledar Beqiri
Vice projektledare
+46704269859
bledar.beqiri@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se

Mattias Lindahl
Ordförande
Linköpings universitet