Standard ISO standard · ISO 8434-2:2007

Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 2: 37 degree flared connectors

Status: Gällande

Ämnesområden

Rördragning och kopplingar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: ISO

Internationell titel: Metallic tube connections for fluid power and general use - Part 2: 37 degree flared connectors

Artikelnummer: STD-909065

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-08-28

Antal sidor: 50

Ersätter: ISO 8434-2:1994