Handbok för kontinuitetshantering, SS 22304:2023, tillgängliggörs kostnadsfritt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bekostar standarden för offentliga och privata aktörer i syfte att främja och stödja arbetet med kontinuitetshantering för samhällsviktig verksamhet.

För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Att samhällsviktig verksamhet har en grundläggande förmåga och uthållighet är en grundförutsättning för Sveriges beredskap. Kontinuitetshantering är en viktig metod för att skapa en sådan förmåga i samhällsviktig verksamhet. Arbetet utgör en delmängd i utvecklingen av samhällets beredskap och lägger grunden för förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet även under höjd beredskapskap. Vägledningen baseras på standarden ISO 22301 Samhällssäkerhet – Ledningssystem för kontinuitetshantering och syftar till att knyta ihop hela kedjan från vad kontinuitetshantering är, till varför man ska arbeta med det och hur det kan göras.

Denna standard är utgångspunkten för det stöd MSB ger ut om kontinuitetshantering.

Genom att registrera dig i nedanstående formulär får du tillgång till standarden genom SIS Abonnemang. Observera att det kan dröja upp till en timme innan abonnemanget syns.

Följande organisationer kan utnyttja erbjudandet Privata och offentliga som arbetar med samhällsviktig verksamhet samt samhällets funktionalitet och försörjning.

Har du frågor kontakta SIS kundservice 08-555 523 10 eller kundservice@sis.se

På www.msb.se/samhallsviktigverksamhet hittar du mer information och stöd för arbete med samhällsviktig verksamhet och på www.msb.se/kontinuitetshantering hittar du mer information och stöd för arbete med kontinuitetshantering.

Vänligen fyll i formuläret nedan och klicka på Skicka för att slutföra din anmälan

Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Fältet måste fyllas i.
Telefonnummer saknas eller är felaktigt ifyllt. Får endast vara siffror. T.ex. 085012344.
E-postadressen saknas eller är felaktigt ifyllt.