Säkra affärer - ny svensk standard för säkra leverantörsval.

Välkommen på kostnadsfritt remisswebbinarium torsdagen den 1 juni kl. 09:00 - 10:00.

ftSS 618000 Säkra affärer – Krav på leverantör och leverantörskedja är ett förslag till en ny svensk standard som anger vilka krav en leverantör måste leva upp till för att vid en organisations inköp kunna betraktas som ett säkert leverantörsval. Standarden har tagits fram av SIS/TK 618 Säkra affärer och är nu ute på publik remiss. Detta remisswebbinarium arrangeras i syfte att presentera standarden, dess syfte och bakgrund samt att ge intressenter möjlighet att ställa frågor om standarden inför ingivande av remissvar.

Under webbinariumet berättar Catherine Borgkvist, Inyett AB, och Eva Mattsson, ID06 AB, som varit med och tagit fram standarden om bakgrunden till och syftet med standarden. En genomgång av standardens innehåll kommer att göras och tillfälle att ställa frågor utlovas.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta Hanna Axelsson, projektledare, Svenska institutet för standarder.

Välkommen!


AGENDA

  • Välkommen
  • Presentation av standardens bakgrund, syfte och innehåll
  • Frågor & diskussion

 

Datum:  2023-06-01

Tid:  09:00 - 10:00

Plats:  Online via Zoom
(länk skickas efter anmälan)

Webbinariumet är kostnadsfritt!