Nyhet · 2022-04-01

Standarder stoppar skogsbränder

Den mänskliga faktorn ligger bakom de flesta skogsbränder. Men även väder och ett klimat i förändring påverkar brandrisken i skog och mark. En standard kan förstärka arbetet med att förhindra okontrollerade bränder i våra marker.

Den brittiska standardiseringsorganisationen BSI har i samråd med The Saudi Standards, Metrology and Quality Organization, SASO, tagit fram ett nytt standardförslag. Standarden ISO 16614 Guidelines for preventive measures against fires in rural and wildland areas, har fokus på brandförebyggande åtgärder, för skog och mark.

Nu söker vi dig som vill vara med och påverka utformningen av en svensk motsvarighet. Genom att delta i arbetet med att ta fram en standard anpassad för svenska förhållanden bidrar du också till en positiv utveckling för den biologiska mångfalden, minskade föroreningar och utsläpp av koldioxid.

Vill du vara med i detta arbete eller höra mer om vad du kan göra, kontakta projektledare Viveka Odlén viveka.odlen@sis.se och Karin Ekström karin.ekstrom@sis.se.

 


SIS/TK 181 Projektblad

Gå in och läs projektbladet för SIS/TK 181 för att veta mer om kommittén och dess arbete!

Byggnadstekniskt brandskydd

Ladda ner broschyren om arbetet med att uppdatera och skapa nya standarder inom brandsäkerhet kring byggnader.