Standard Svensk standard · SS-EN 16772:2016

Vattenundersökningar - Vägledning för provtagning av bottenfauna i den hyporheiska zonen i vattendrag

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16772:2016

Vattenundersökningar - Vägledning för provtagning av bottenfauna i den hyporheiska zonen i vattendrag
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard provides guidance on methods for sampling invertebrates in the hyporheic zone of wadable rivers. It describes each method, including details of the equipment involved and its use in the field. Guidance is given on developing a sampling strategy and selecting an appropriate survey technique for the purpose of investigation. NOTE Benthic macroinvertebrate sampling is covered by other published standards (see Bibliography). Selected literature with references in support of this document is given in the Bibliography.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16772:2016

Vattenundersökningar - Vägledning för provtagning av bottenfauna i den hyporheiska zonen i vattendrag
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Guidance on methods for sampling invertebrates in the hyporheic zone of rivers

Artikelnummer: STD-8020320

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-05-02

Antal sidor: 36