Standard Svensk standard · SS-EN 13946:2014

Vattenundersökningar - Vägledning för provtagning och förbehandling av bentiska kiselalger från sjöar och vattendrag

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the sampling and laboratory preparation of benthic diatoms for ecological status and water quality assessments. Data produced by this method are suitable for production of water quality indices based on the relative abundance of taxa.

Ämnesområden

Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-101397

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-03-16

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 13946