Standard Svensk standard · SS-EN 13752:2009

Produkter för beredning av dricksvatten - Mangandioxid

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13752:2012

Omfattning
This European Standard is applicable to manganese dioxide used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of manganese dioxide and specifies the requirements and the corresponding test methods for manganese dioxide. It gives information on its use in water treatment.

This standard is not applicable to manganese dioxide with purity ranging from 85 % to 90 % and bulk density loose greater than 1850 kg/m3.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Manganese dioxide

Artikelnummer: STD-69257

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13752

Ersätts av: SS-EN 13752:2012