Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11269-1:2012

Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 1: Metod för bestämning av tillväxthämning hos rötter (ISO 11269-1:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11269-1:2012

Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 1: Metod för bestämning av tillväxthämning hos rötter (ISO 11269-1:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 11269-1:2012 describes a method for the determination of the effects of contaminated soils or contaminated samples on the root elongation of terrestrial plants.
This method is applicable to soils, soil materials, compost, sludge, waste or chemical testing. It is applicable to the comparison of soils of known and unknown quality and to the measurement of effects of materials (compost, sludge, waste) or chemicals deliberately added to the soil.
The method is not intended to be used as a measure of the ability of the soil to support sustained plant growth.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11269-1:2012

Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 1: Metod för bestämning av tillväxthämning hos rötter (ISO 11269-1:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth (ISO 11269-1:2012)

Artikelnummer: STD-88360

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-12-17

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 11269-1