Standard Svensk standard · SS-ISO 11269-1

Markundersökningar - Bestämning av föroreningars effekt på markfloran - Del 1: Metod för bestämning av tillväxthämning hos rötter

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11269-1:2012

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth

Artikelnummer: STD-15399

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-09-23

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 11269-1:2012