Standard Svensk standard · SS-EN 13523-29:2017

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 29: Bestämning av härdighet mot nedsmutsning utomhus (smutsupptag och smutsränder)

Status: Gällande

Omfattning
This part of the EN 13523 series specifies a procedure for the comparative evaluation of resistance to soiling of an organic coating on a metallic substrate (coil coating) in an outdoor exposure environment, particularly the soiling defect known as "Tiger stripes".

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Coil coated metals - Test methods - Part 29: Resistance to environmental soiling (Dirt pick-up and striping)

Artikelnummer: STD-8025459

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-13

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13523-29:2010