Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-3

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 1-3: Allmänna laster - Snölast

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1991-1-3/AC:2009 , SS-EN 1991-1-3/AC:2009 Tillägg: SS-EN 1991-1-3/A1:2015 , SS-EN 1991-1-3/A1:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-3

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 1-3: Allmänna laster - Snölast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 619 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 619 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 5 790,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna >>

Omfattning
(1) EN 1991-1-3 ger vägledning för bestämning av de värden på snölast som skall användas vid dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar.
(2) Standarden är inte tillämplig för platser belägna över 1500 meters höjd, såvida inte annat särskilt anges.
ANM.: Den nationella bilagan kan ge anvisningar för bestämning av snölast på höjder över 1500 m.
(3) I bilaga A anges vilka dimensioneringssituationer och lastbilder som bör användas för olika platser.
ANM.: Dessa olika platser (områden) kan anges i den nationella bilagan.
(4) Bilaga B ger de formfaktorer som gäller vid exceptionell snödrift.
ANM.: Den nationella bilagan anger huruvida Bilaga B får användas.
(5) Bilaga C ger karakteristiska värden för snölast på mark som är baserade på resultat av ett särskilt arbete avsett för denna Eurokod utfört enligt ett avtal med DGlII / D3 inom EU.
Syftet med bilagan är:
— att informera nationella myndigheter och därmed hjälpa dem att uppdatera sin nationella kartor;
— att bidra till att säkerställa att de vedertagna harmoniserade procedurer som använts för att ta fram kartorna i bilagan används i medlemsländerna vid hantering av basdata för snölast.
(6) Bilaga D ger vägledning för att anpassa snölasten på mark till återkomsttiden.
(7) Bilaga E ger upplysning om snöns tunghet.
(8) Standarden ger ingen vägledning beträffande speciella aspekter på snölast, t. ex.:
— stötkraft på grund av att snön glider av och faller från ett högre beläget tak;
— den ökning av vindlasten som kan bero på ändringar i form och storlek av byggnadsverket på grund av
snö eller anhopning av is;
— laster inom områden med snölast året om;
— islast;
— sidolast på grund av snö (t. ex. sidolast till följd av snödrift);
— snölast på broar.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-3

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 1-3: Allmänna laster - Snölast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 619 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 619 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 5 790,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

Artikelnummer: STD-34570

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-08-29

Antal sidor: 53

Finns även på: SS-EN 1991-1-3

Ersätter: SS-ENV 1991-2-3