Standard Swedish standard · SS-EN 1991-1-3

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1991-1-3/AC:2009 , SS-EN 1991-1-3/AC:2009 Amended by: SS-EN 1991-1-3/A1:2015 , SS-EN 1991-1-3/A1:2015
Scope
(1) EN 1991-1-3 ger vägledning för bestämning av de värden på snölast som skall användas vid dimensionering av bärverk i byggnader och anläggningar. (2) Standarden är inte tillämplig för platser belägna över 1500 meters höjd, såvida inte annat särskilt anges. ANM.: Den nationella bilagan kan ge anvisningar för bestämning av snölast på höjder över 1500 m. (3) I bilaga A anges vilka dimensioneringssituationer och lastbilder som bör användas för olika platser. ANM.: Dessa olika platser (områden) kan anges i den nationella bilagan. (4) Bilaga B ger de formfaktorer som gäller vid exceptionell snödrift. ANM.: Den nationella bilagan anger huruvida Bilaga B får användas. (5) Bilaga C ger karakteristiska värden för snölast på mark som är baserade på resultat av ett särskilt arbete avsett för denna Eurokod utfört enligt ett avtal med DGlII / D3 inom EU. Syftet med bilagan är: — att informera nationella myndigheter och därmed hjälpa dem att uppdatera sin nationella kartor; — att bidra till att säkerställa att de vedertagna harmoniserade procedurer som använts för att ta fram kartorna i bilagan används i medlemsländerna vid hantering av basdata för snölast. (6) Bilaga D ger vägledning för att anpassa snölasten på mark till återkomsttiden. (7) Bilaga E ger upplysning om snöns tunghet. (8) Standarden ger ingen vägledning beträffande speciella aspekter på snölast, t. ex.: — stötkraft på grund av att snön glider av och faller från ett högre beläget tak; — den ökning av vindlasten som kan bero på ändringar i form och storlek av byggnadsverket på grund av snö eller anhopning av is; — laster inom områden med snölast året om; — islast; — sidolast på grund av snö (t. ex. sidolast till följd av snödrift); — snölast på broar.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 0 and 1, Basis of design and densities (91.070.01) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-34570

Edition: 1

Approved: 8/29/2003

No of pages: 53

Also available in: SS-EN 1991-1-3

Replaces: SS-ENV 1991-2-3