Standard Svensk standard · SS-EN 1991-1-3/AC:2009

Eurokod 1 - Laster på bärverk - Del 1-3: Allmänna laster - Snölast

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69204

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-17

Antal sidor: 8

Finns även på: SS-EN 1991-1-3/AC:2009

Korrigerar: SS-EN 1991-1-3 , SS-EN 1991-1-3