Nyhet · 2023-12-07

Smarta sättet att förbereda verksamheten på kommande nyheter i ISO 9001

Gör som NCC, Scania och Region Örebro – gå med i SIS kommitté för kvalitetsledning, så är du försäkrad tidig information, unik kompetens och möjligheten att förbereda organisationen på revideringen av världens mest sålda standard, ISO 9001, som kontinuerligt förbättrat verksamheter över hela världen i 36 år.

Fler än en miljon organisationer är certifierade mot den internationella standarden för kvalitetsledningssystem, ISO 9001. Under åren har standarden utvecklats med jämna mellanrum, för att möta nya utmaningar. Den senaste utgåvan kom 2015. Nu föranleder faktorer som digitalisering, hållbarhet och hur man arbetar med sina leverantörskedjor att det sker igen.

– Om ISO 9001 ska fortsätta vara relevant är det nödvändigt med en modernisering. Det finns ingen enskild orsak till att revideringen sker just nu, men vår kommitté var en av dem som tryckte på när beslutet stod och vägde i våras, säger Lennart Gidlöf, rådgivare på Sustema och nyutnämnd ordförande för den svenska grupp som ska ”spegla” den internationella revideringen av ISO 9001.

Nästa version: november 2025

I ISO 9001-sammanhang har begreppet kvalitet traditionellt varit starkt kopplat till själva produkten eller tjänsten. Idag är de professionella kunderna nästan lika intresserade av de ”hållbarhetsrisker” som produkten/tjänsten medför. De kommande produktpassen, som EU beslutat om, är ett exempel på samma trend.

– Jag upplever att förändringstrycket är starkare och mer angeläget än någonsin tidigare. ISO 9001 behöver svara upp mot behovet att en certifiering ska vara tillräckligt för att veta att innehavaren är en lämplig leverantör, säger Lennart Gidlöf och fortsätter:

– Hållbarhet är ett krav från kunderna och har därmed, som jag ser det, en berättigad plats i ISO 9001.  

Planen är att nästa utgåva ska komma i november 2025. Då kommer tusentals svenska företag att behöva uppdatera sin kompetens och anpassa verksamheten. Det överlägset bästa sättet att förbereda organisationen och samtidigt höja kunskapen om hur man finjusterar ledningssystemet till att prestera på topp, är att gå med i standardiseringskommittén.   

– Nu är ett perfekt tillfälle. Som deltagare försäkrar du dig om tidig information och bättre möjligheter att förbereda den egna organisationen. Nätverket och diskussionerna som förs i kommittén är enormt värdefulla och ger en unik inblick i ISO 9001:s krav.

Välfärdsföretag, byggföretag, medelstora exportföretag och myndigheter

De nuvarande deltagarna i SIS kommitté 304 för kvalitetsledning representerar allt från revisions-, konsult- och certifieringsbolag till myndigheter och storföretag som Försvarets materielverk, Eriksson och Volvo.

– Vi vill gärna ha med välfärdsföretag, byggföretag och fler medelstora företag som jobbar med export. Även myndigheter borde ta chansen att öka sin förståelse för standarden. Det är enormt värdefullt för dem i samband med upphandling.

Det praktiska kommittéarbetet handlar till stor del om att svenska experter tillsammans granskar förslagen och när det behövs ger motförslag. ISO 9001 benämns ibland som ”standardernas standard”, för att den fått så stor betydelse och står modell för många andra ledningssystem.

– Revideringen blir ett mycket intressant och viktigt arbete, som ger den svenska kommittén viss möjlighet att påverka. Som deltagare har du chans att lyfta branschfrågor och få dem genomlysta, säger Lennart Gidlöf.


SIS Utbildningar

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om kommitténs arbete och möjligheten att själv ta plats?

Kontakta Ulrika Edholm, projektledare på SIS:
ulrika.edholm@sis.se

Läs mer om kommitténs arbete >