Standard Svensk standard · SS-EN 15534-6:2015+A1:2017

Träkompositer tillverkade av cellulosabaserade material och termoplaster (vanligen kallade trä-polymerkompositer (WPC) eller naturliga fiberkompositer (NFC)) - Del 6: Specifikationer för stängselprofiler och -system

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15534-6:2015+A1:2017

Träkompositer tillverkade av cellulosabaserade material och termoplaster (vanligen kallade trä-polymerkompositer (WPC) eller naturliga fiberkompositer (NFC)) - Del 6: Specifikationer för stängselprofiler och -system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of EN 15534 specifies the characteristics of fencing profiles and elements made from cellulose-based materials and thermoplastics, usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC).
It is applicable to fencing profiles and elements for non-structural fencing systems.
The security systems, perimeter protections, handrails and load bearing applications are out of the scope of this part of EN 15534.
Any systems made from profiles in the scope of this part of EN 15534 that are affected by regulations are under the responsibility of the system supplier.
EN 15534 1 specifies some of the test methods relevant to this part of EN 15534.
NOTE For editorial reasons, in EN 15534 the abbreviation "WPC" is used for "composites made from cellulose-based materials and thermoplastics".

Ämnesområden

Halvfabrikat av trä (79.080) Övrigt (83.140.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15534-6:2015+A1:2017

Träkompositer tillverkade av cellulosabaserade material och termoplaster (vanligen kallade trä-polymerkompositer (WPC) eller naturliga fiberkompositer (NFC)) - Del 6: Specifikationer för stängselprofiler och -system
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 6: Specifications for fencing profiles and elements

Artikelnummer: STD-8029585

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-17

Antal sidor: 32

Tillägg till: SS-EN 15534-6:2015