Standard Svensk standard · SS-ISO 9186-1:2008

Grafiska symboler - Testmetoder - Del 1: Metoder för test av förståelse (ISO 9186-1:2007, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 9186-1:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9186-1:2008

Grafiska symboler - Testmetoder - Del 1: Metoder för test av förståelse (ISO 9186-1:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 9186 specificerar metoderna för test av grafiska symbolers förståelighet. Den inkluderar: — den metod som ska användas för att testa i vilken omfattning en variant av en grafisk symbol kommunicerar sin avsedda betydelse; och — den metod som ska användas för att testa vilken variant av en grafisk symbol som bedöms ha den högs-ta förståelsen. Syftet med denna del av ISO 9186 är att säkerställa att grafiska symboler, och skyltar som använder grafiska symboler, är lätta att förstå. Avsikten är att utveckla grafiska symboler som uppfattas på rätt sätt av använ-darna utan att någon tilläggstext (dvs. förklaring) anges. När en sådan grafisk symbol inte kan uppnås, kan det vara nödvändigt att visa en grafisk symbol tillsammans med en tilläggstext som förklarar dess betydelse på den avsedda användarens språk.

Ämnesområden

Publika informationssymboler. Skyltar. Plåtar. Etiketter (01.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 9186-1:2008

Grafiska symboler - Testmetoder - Del 1: Metoder för test av förståelse (ISO 9186-1:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Grafiska symboler, SIS/TK 493

Internationell titel: Graphical symbols - Test methods - Part 1: Methods for testing comprehensibility (ISO 9186-1:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-68151

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-10

Antal sidor: 72

Ersätts av: SS-ISO 9186-1:2015