Standard Swedish standard · SS-ISO 9186-1:2008

Graphical symbols - Test methods - Part 1: Methods for testing comprehensibility (ISO 9186-1:2007, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 9186-1:2015
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 9186-1:2008

Graphical symbols - Test methods - Part 1: Methods for testing comprehensibility (ISO 9186-1:2007, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av ISO 9186 specificerar metoderna för test av grafiska symbolers förståelighet. Den inkluderar: — den metod som ska användas för att testa i vilken omfattning en variant av en grafisk symbol kommunicerar sin avsedda betydelse; och — den metod som ska användas för att testa vilken variant av en grafisk symbol som bedöms ha den högs-ta förståelsen. Syftet med denna del av ISO 9186 är att säkerställa att grafiska symboler, och skyltar som använder grafiska symboler, är lätta att förstå. Avsikten är att utveckla grafiska symboler som uppfattas på rätt sätt av använ-darna utan att någon tilläggstext (dvs. förklaring) anges. När en sådan grafisk symbol inte kan uppnås, kan det vara nödvändigt att visa en grafisk symbol tillsammans med en tilläggstext som förklarar dess betydelse på den avsedda användarens språk.

Subjects

Public information symbols. Signs. Plates. Labels (01.080.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 9186-1:2008

Graphical symbols - Test methods - Part 1: Methods for testing comprehensibility (ISO 9186-1:2007, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-68151

Edition: 1

Approved: 11/10/2008

No of pages: 72

Replaced by: SS-ISO 9186-1:2015