Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9692-2

Svetsning och besläktade metoder - Svetsfogar - Del 2: Pulverbågsvetsning av stål (ISO 9692-2:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9692-2:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9692-2

Svetsning och besläktade metoder - Svetsfogar - Del 2: Pulverbågsvetsning av stål (ISO 9692-2:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 9692 är tillämplig på svetsfogar för pulverbågsvetsning med en trådelektrod (metod 121 enligt ISO 4063) på stål.
Den täcker endast svetslägena PA och PB enligt ISO 6947. Om läge PC används, måste en speciell svetsfog användas.
Standarden gäller för svetsar med full inträngning. För svetsar med partiell inträngning kan typerna av
svetsfog, former och mått skilja sig från här uppställda förslag om de är angivna i relevant tillämpningsstandard
eller överenskomna mellan berörda parter.
Om roten svetsas med en annan bågsvetsmetod (se ISO 4063), skall hänsyn tas till svetsfog enligt
ISO 9692.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9692-2

Svetsning och besläktade metoder - Svetsfogar - Del 2: Pulverbågsvetsning av stål (ISO 9692-2:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged arc welding of steels (ISO 9692-2:1998)

Artikelnummer: STD-23759

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-10-09

Antal sidor: 27

Ersätts av: SS-EN ISO 9692-2:2024