Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9692-2

Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged arc welding of steels (ISO 9692-2:1998)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 9692 är tillämplig på svetsfogar för pulverbågsvetsning med en trådelektrod (metod 121 enligt ISO 4063) på stål. Den täcker endast svetslägena PA och PB enligt ISO 6947. Om läge PC används, måste en speciell svetsfog användas. Standarden gäller för svetsar med full inträngning. För svetsar med partiell inträngning kan typerna av svetsfog, former och mått skilja sig från här uppställda förslag om de är angivna i relevant tillämpningsstandard eller överenskomna mellan berörda parter. Om roten svetsas med en annan bågsvetsmetod (se ISO 4063), skall hänsyn tas till svetsfog enligt ISO 9692.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: English Swedish

Written by: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

International title:

Article no: STD-23759

Edition: 1

Approved: 10/9/1998

No of pages: 27