Standard Svensk standard · SS-ISO 10326-1

Vibration och stöt - Fordonssitsar - Laboratoriemetod för bestämning av vibration - Del 1: Grundläggande krav

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 10326-1:2016 Tillägg: SS-ISO 10326-1/Amd 1:2007

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160) Vibrationer och stöt, vibrationsmätning (17.160) Fordon Allmänt (43.020) Anläggningsmaskiner (53.100) Lantbrukstraktorer och dragna fordon (65.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Människans påverkan av vibrationer, SIS/TK 111/AG 01

Internationell titel: Mechanical vibration - Laboratory method for evaluating vehicle seat vibration - Part 1: Basic requirements

Artikelnummer: STD-15444

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-10-07

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS-EN ISO 10326-1:2016