Standard Svensk standard · SS 28190

Vattenundersökningar - Provtagning med Ekmanhämtare av bottenfauna på mjukbottnar

Status: Gällande

Ämnesområden

Vatten som naturresurs (13.060.10) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-5638

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-10-22

Antal sidor: 7