Standard Svensk standard · SS-EN 14944-1:2006

Vattenförsörjning - Cementprodukters påverkan på dricksvatten - Provningsmetoder - Del 1: Fabrikstillverkade cementprodukters påverkan av lukt, smak, färg och turbiditet

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method to determine the influence of factory made cementitious products on the odour, flavour, colour and turbidity of test waters after contact with the products.
This European Standard is applicable to factory made cementitious products, e.g. cement mortar linings to metallic pipes, tanks, concrete pipes etc. intended to be used for the transport and storage of water for human consumption, including raw water used for the production of drinking water.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45053

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-12

Antal sidor: 48