Standard Svensk standard · SS-ISO 10694

Markundersökningar - Bestämning av organiskt kol efter torrförbränning(elementaranalys)

Status: Gällande

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of organic and totalcarbon after dry combustion (elementary analysis)

Artikelnummer: STD-19871

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-12-30

Antal sidor: 8