Standard Svensk standard · SS-ISO 17924:2018

Markundersökningar - Bedömning av humanexponering för jord och jordmaterial genom intag - Metod för uppskattning av human biotillgänglighet av metaller i jord (ISO 17924:2018, IDT) (Rättad version 2021-09)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17924:2018

Markundersökningar - Bedömning av humanexponering för jord och jordmaterial genom intag - Metod för uppskattning av human biotillgänglighet av metaller i jord (ISO 17924:2018, IDT) (Rättad version 2021-09)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document deals with the assessment of human exposure from ingestion of soil and soil materials. It specifies a physiologically based test procedure for the estimation of the human bioaccessibility of metals from contaminated soil in connection with the evaluation of the exposure related to human oral uptake.
The method is a sequential extraction using synthetic gastrointestinal fluids and can be used to estimate oral bioaccessibility. Soils or other geological materials, in sieved form, are extracted in an environment that simulates the basic physicochemical conditions of the human gastrointestinal tract.
This document describes a method to simulate the release of metals from soil and soil materials after passage through three compartments of the human gastrointestinal tract (mouth, stomach and small intestine). It produces extracts that are representative of the concentration of potentially harmful elements in the human gastrointestinal tract for subsequent chemical characterization.
NOTE 1 Bioaccessibility can be used to approximate oral bioavailability.
NOTE 2 The test has been validated for arsenic, cadmium and lead in an interlaboratory trial. The method has been in vivo validated to assess the oral bioavailability of arsenic, cadmium and lead.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 17924:2018

Markundersökningar - Bedömning av humanexponering för jord och jordmaterial genom intag - Metod för uppskattning av human biotillgänglighet av metaller i jord (ISO 17924:2018, IDT) (Rättad version 2021-09)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Assessment of human exposure from ingestion of soil and soil material - Procedure for the estimation of the human bioaccessibility/bioavailability of metals in soil (ISO 17924:2018, IDT) (Corrected version 2021-09)

Artikelnummer: STD-80007311

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-10-17

Antal sidor: 36