Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21479:2020

Markundersökningar - Bestämning av effekterna av föroreningar på markflora - Bladfettsyrasammansättning av växter som används för bedömning av markens kvalitet (ISO 21479:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21479:2020

Markundersökningar - Bestämning av effekterna av föroreningar på markflora - Bladfettsyrasammansättning av växter som används för bedömning av markens kvalitet (ISO 21479:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document describes a method to compare the quality of soils by determining the fatty acid composition of the leaves of plant species grown in these soils.
This method does not make it possible to determine an optimal value of the Omega-3 index and, therefore, cannot be used to determine the intrinsic quality of a soil from a specific area (regarded as homogeneous). The method can only be used to compare the quality of soils between various areas.
This method is applicable to:
— soils from contaminated sites;
— amended soils;
— soils after remediation;
? soil with waste products (e.g. slurry, manure, sludge or composts).
Alternatively, the quality of soils can be assessed by determining the Omega-3 index of Lactuca sativa seedlings grown in these soils under controlled conditions (i.e. phytotronic chamber) and by comparing these values to those obtained from control soils (see Annex B).

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21479:2020

Markundersökningar - Bestämning av effekterna av föroreningar på markflora - Bladfettsyrasammansättning av växter som används för bedömning av markens kvalitet (ISO 21479:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Leaf fatty acid composition of plants to assess soil quality (ISO 21479:2019)

Artikelnummer: STD-80021929

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-12

Antal sidor: 36