Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18763:2020

Markundersökningar - Bestämning av de toxiska effekterna av föroreningar på tidig tillväxt av högre växter (ISO 18763:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18763:2020

Markundersökningar - Bestämning av de toxiska effekterna av föroreningar på tidig tillväxt av högre växter (ISO 18763:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 18763:2016 describes a technique for determining the effects of soil and soil-related materials on the seed germination and early growth of higher plants. These endpoints are useful indicators for the assessment of the quality of a soil as a habitat for organisms. It is applicable to all soils in which soil organisms are active and may be used to evaluate:
- the effects on plants due to toxicity of solid or liquid chemicals contaminating soil or materials (compost, sludge, waste) and chemicals added to soil;
- the changes in the soil effect on plants after restoration measures.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18763:2020

Markundersökningar - Bestämning av de toxiska effekterna av föroreningar på tidig tillväxt av högre växter (ISO 18763:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the toxic effects of pollutants on germination and early growth of higher plants (ISO 18763:2016)

Artikelnummer: STD-80021810

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-05

Antal sidor: 32