Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17512-2:2020

Markundersökningar - Undvikningstest för bestämning av jordkvaliteten och effekterna av kemikalier på beteende - Del 2: Test med kollembolaner (Folsomia candida) (ISO 17512-2:2011)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17512-2:2020

Markundersökningar - Undvikningstest för bestämning av jordkvaliteten och effekterna av kemikalier på beteende - Del 2: Test med kollembolaner (Folsomia candida) (ISO 17512-2:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 17512-2:2011 specifies a rapid screening method for evaluating the habitat function of soils based on the avoidance behaviour of springtails.
The test is a rapid method that reflects the bioavailability of contaminants in natural soils and substances spiked into soils to Folsomia candida. In both cases, it is possible to establish a dose-response-relationship. The avoidance behaviour of the springtails is the measurement endpoint of the test. This test is not intended to replace the Collembola reproduction test.

Ämnesområden

Biologiska egenskaper hos jord (13.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17512-2:2020

Markundersökningar - Undvikningstest för bestämning av jordkvaliteten och effekterna av kemikalier på beteende - Del 2: Test med kollembolaner (Folsomia candida) (ISO 17512-2:2011)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Avoidance test for determining the quality of soils and effects of chemicals on behaviour - Part 2: Test with collembolans (Folsomia candida) (ISO 17512-2:2011)

Artikelnummer: STD-80021923

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-05-12

Antal sidor: 24