Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17309:2019

Karaktärisering av avfall - Vägledning för proving av flampunkt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17309:2019

Karaktärisering av avfall - Vägledning för proving av flampunkt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The flash point test can be summarised as a procedure where a test portion is introduced into a temperature controlled test cup and an ignition source is applied to the vapours produced by the test portion to determine if the vapour / air mixture is flammable or at what temperature the vapour / air mixture is flammable.
This document is not intended to be a comprehensive manual on flash point tests and the interpretation of test results, however it covers the key aspects on these subjects.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01) Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 17309:2019

Karaktärisering av avfall - Vägledning för proving av flampunkt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Test methods for environmental characterization of solid matrices - Guide to flash point testing

Artikelnummer: STD-80012261

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-06-03

Antal sidor: 32