Standard Svensk standard · SS-ISO 21801-1:2020

Kognitiv tillgänglighet - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 21801-1:2020, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 21801-1:2021 , SS-EN ISO 21801-1:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21801-1:2020

Kognitiv tillgänglighet - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 21801-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument presenterar riktlinjer för utformning och utveckling av kognitivt tillgängliga system, inklusive produkter och tjänster och byggda miljöer.
Detta dokument är relevant både för allmänt tillgängliga system och för sådana som är utformade specifikt för personer med funktionsnedsättning.
Inom det totala området tillgänglighet är detta dokument begränsat till vägledning relaterad till kognitiv tillgänglighet.
Anm. 1 Det medges dock att olika sinnesintryck kan påverka kognitiv tillgänglighet.
Anm. 2 Även om den följande vägledningen i detta dokument kan vara till nytta för alla användare inkluderas den här, eftersom underlåtenhet att följa den skulle kunna hindra vissa potentiella användare att kunna använda ett system överhuvudtaget.
Detta dokument är relevant för alla typer av system. Dock kan vissa rekommendationer bara följas för vissa typer av system:
– Viss vägledning är relevant för ett slutet system (till exempel en icke-datoriserad konsumentprodukt eller en bruksanvisning);
– Viss vägledning gäller för system som innehåller någon nivå av datorbaserad bearbetning (till exempel en mikrovågsugn eller ett IKT-system);
– Viss vägledning gäller för system som använder avancerad datorbearbetning som stöder individualisering (till exempel en app i en smartphone);
– Viss vägledning gäller för kombinationer av det ovanstående.

Ämnesområden

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar (11.180.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21801-1:2020

Kognitiv tillgänglighet - Del 1: Allmänna riktlinjer (ISO 21801-1:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kognition, SIS/TK 344/AG 09

Internationell titel: Cognitive accessibility - Part 1: General guidelines (ISO 21801-1:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80023880

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-24

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-ISO 21801-1:2020

Ersätts av: SS-EN ISO 21801-1:2021 , SS-EN ISO 21801-1:2021