Standard Swedish standard · SS-ISO 21801-1:2020

Cognitive accessibility - Part 1: General guidelines (ISO 21801-1:2020, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 21801-1:2021 , SS-EN ISO 21801-1:2021
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 21801-1:2020

Cognitive accessibility - Part 1: General guidelines (ISO 21801-1:2020, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument presenterar riktlinjer för utformning och utveckling av kognitivt tillgängliga system, inklusive produkter och tjänster och byggda miljöer.
Detta dokument är relevant både för allmänt tillgängliga system och för sådana som är utformade specifikt för personer med funktionsnedsättning.
Inom det totala området tillgänglighet är detta dokument begränsat till vägledning relaterad till kognitiv tillgänglighet.
Anm. 1 Det medges dock att olika sinnesintryck kan påverka kognitiv tillgänglighet.
Anm. 2 Även om den följande vägledningen i detta dokument kan vara till nytta för alla användare inkluderas den här, eftersom underlåtenhet att följa den skulle kunna hindra vissa potentiella användare att kunna använda ett system överhuvudtaget.
Detta dokument är relevant för alla typer av system. Dock kan vissa rekommendationer bara följas för vissa typer av system:
– Viss vägledning är relevant för ett slutet system (till exempel en icke-datoriserad konsumentprodukt eller en bruksanvisning);
– Viss vägledning gäller för system som innehåller någon nivå av datorbaserad bearbetning (till exempel en mikrovågsugn eller ett IKT-system);
– Viss vägledning gäller för system som använder avancerad datorbearbetning som stöder individualisering (till exempel en app i en smartphone);
– Viss vägledning gäller för kombinationer av det ovanstående.

Subjects

General (11.180.01)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 21801-1:2020

Cognitive accessibility - Part 1: General guidelines (ISO 21801-1:2020, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80023880

Edition: 1

Approved: 8/24/2020

No of pages: 36

Also available in: SS-ISO 21801-1:2020

Replaced by: SS-EN ISO 21801-1:2021 , SS-EN ISO 21801-1:2021