Standard Svensk standard · SS 184004:2008

Färg och lack - Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål - Förbehandling

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard omfattar förbehandling vid ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål.

I samband med ommålningen ersätts ibland vissa ytor med ny plåt. Standarden omfattar även förbehandlingen av sådan nylagd plåt.

Standarden kan också användas som vägledning vid förbehandling av platsmålad byggnadsplåt av stål.

Standarden omfattar inte förbehandling av fabriksbelagd aluminiumplåt.

Ämnesområden

Målning Färg och lack


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Surface preparation

Artikelnummer: STD-68446

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-12-11

Antal sidor: 28