Standard Swedish standard · SS 184004:2008

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Surface preparation

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184004:2008

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Surface preparation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard omfattar förbehandling vid ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål. I samband med ommålningen ersätts ibland vissa ytor med ny plåt. Standarden omfattar även förbehandlingen av sådan nylagd plåt. Standarden kan också användas som vägledning vid förbehandling av platsmålad byggnadsplåt av stål. Standarden omfattar inte förbehandling av fabriksbelagd aluminiumplåt.

Subjects

Paint coating processes (87.020) Paints and varnishes (87.040)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 184004:2008

Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Surface preparation
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-68446

Edition: 1

Approved: 12/11/2008

No of pages: 28