Standard Svensk standard · SS 137221

Betongprovning - Hårdnad sprutbetong - Tjocklek hos sprutbetongskikt

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 14488-6:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137221

Betongprovning - Hårdnad sprutbetong - Tjocklek hos sprutbetongskikt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver en metod för bedömning av tjockleken hos hårdnad sprutbetong som är sprutad mot berg. Kontrollområden, provens omfattning, regler för mallens placering samt krav berörs ej i denna standard.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137221

Betongprovning - Hårdnad sprutbetong - Tjocklek hos sprutbetongskikt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Concrete testing - Hardened shotcrete - Thicknessof shotcrete

Artikelnummer: STD-5958

Utgåva: 2

Fastställd: 1984-05-20

Antal sidor: 2

Ersätts av: SS-EN 14488-6:2006