Standard Swedish standard · SS 137221

Concrete testing - Hardened shotcrete - Thicknessof shotcrete

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 14488-6:2006
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 137221

Concrete testing - Hardened shotcrete - Thicknessof shotcrete
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver en metod för bedömning av tjockleken hos hårdnad sprutbetong som är sprutad mot berg. Kontrollområden, provens omfattning, regler för mallens placering samt krav berörs ej i denna standard.

Subjects

Concrete and concrete products (91.100.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 137221

Concrete testing - Hardened shotcrete - Thicknessof shotcrete
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 590 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-5958

Edition: 2

Approved: 5/20/1984

No of pages: 2

Replaced by: SS-EN 14488-6:2006