Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4063:2023

Svetsning och besläktade förfaranden – Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder (ISO 4063:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4063:2023

Svetsning och besläktade förfaranden – Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder (ISO 4063:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument innehåller en nomenklatur för:

—   svetsning

—   hårdlödning, mjuklödning och svetslödning

—   termisk skärning

där respektive metod identifieras med en sifferbeteckning.

Det anger huvudgrupper för metoder (en siffra), grupper (två siffror) och undergrupper (tre siffror). Sifferbeteckningen för varje metod har högst tre siffror. Systemet är avsett som ett hjälpmedel vid datorisering och utarbetande av t.ex. byggnadsritningar, arbetspapper och specifikationer för svetsprocedurer och möjliggör en enhetlig internationell beteckning av metoderna.

Det här dokumentet omfattar inte alla metodvarianter. Metodnumren kan kompletteras med ytterligare information för varianter som inte anges.

Ämnesområden

'Produktionsteknik (01.040.25) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4063:2023

Svetsning och besläktade förfaranden – Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder (ISO 4063:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 440 Terminologi, SIS/TK 134/AG 01

Internationell titel: Welding, brazing, soldering and cutting — Nomenclature of processes and reference numbers (ISO 4063:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-82086396

Utgåva: 4

Fastställd: 2023-04-05

Antal sidor: 30