Standard Svensk standard · SS-EN 582

Termisk sprutning - Bestämning av vidhäftning genom dragprovning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 14916:2017

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-15057

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-04-29

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS-EN ISO 14916:2017