Standard Svensk standard · SS-EN 970

Oförstörande provning av smältsvetsar - Visuell kontroll

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17637:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 970

Oförstörande provning av smältsvetsar - Visuell kontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard avser visuell kontroll av smältsvetsar i metalliska material.
Undersökningen utförs normalt på obehandlad svets men i undantagsfall, t.ex.
då så fordras i en tillämpningsstandard eller efter överenskommelse mellan kontraktsslutande
parter, kan den utföras vid andra stadier i svetsningsprocessen.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 970

Oförstörande provning av smältsvetsar - Visuell kontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination

Artikelnummer: STD-20856

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-06-13

Antal sidor: 29

Ersätter: MNC 1120

Ersätts av: SS-EN ISO 17637:2011