Standard Swedish standard · SS-EN 970

Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 17637:2011
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 970

Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna europastandard avser visuell kontroll av smältsvetsar i metalliska material.
Undersökningen utförs normalt på obehandlad svets men i undantagsfall, t.ex.
då så fordras i en tillämpningsstandard eller efter överenskommelse mellan kontraktsslutande
parter, kan den utföras vid andra stadier i svetsningsprocessen.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 970

Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-20856

Edition: 1

Approved: 6/13/1997

No of pages: 29

Replaces: MNC 1120

Replaced by: SS-EN ISO 17637:2011