Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8430-1:2016

Motståndssvetsning - Elektrodhållare - Del 1: Konisk fästände 1:10 (ISO 8430-1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 8430 specifies the dimensions and tolerances of resistance spot welding electrode holders (type A) without offset and with the facility for cable clamping, and where a male taper 1:10 is used to fix the holder directly to the welding cylinder in multiple spot welding equipment.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20) Svetsutrustning (25.160.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 450 Motståndssvetsning, SIS/TK 134/AG 10

Internationell titel: Resistance spot welding - Electrode holders - Part 1: Taper fixing 1:10 (ISO 8430-1:2016)

Artikelnummer: STD-8018904

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-02-17

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 28430-1