Standard Svensk standard · SS-EN 17211:2019

Vattenundersökningar - Vägledning för kartläggning av sjögräs och makroalger i den eulittorala zonen

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17211:2019

Vattenundersökningar - Vägledning för kartläggning av sjögräs och makroalger i den eulittorala zonen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides guidance for survey design, equipment specification, survey methods, sampling and data handling of macroalgae and marine angiosperms such as Zostera in the intertidal soft bottom environment. It does not include polyeuryhaline terrestrial angiosperms that are found in saltmarshes. Ruppia is a genus of angiosperms that can be found in brackish water. This document can also be applied to the study of Ruppia in these environments.
The document comprises:
- development of a mapping and sampling programme;
- requirements for mapping and sampling equipment;
- procedures for remote sensing data collection;
- procedures for direct mapping and sampling in the field;
- recommendations for taxon identification and biomass determination;
- data handling.

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Undersökning av vattens biologiska egenskaper (13.060.70)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17211:2019

Vattenundersökningar - Vägledning för kartläggning av sjögräs och makroalger i den eulittorala zonen
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality — Guidance on mapping of seagrasses and macroalgae in the eulittoral zone

Artikelnummer: STD-80015571

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-09-17

Antal sidor: 40