Standard Svensk standard · SS-EN 17136:2019

Vattenundersökningar -Vägledning för fält - och laboratorieprocedurer vid kvantitativ analys och identifiering av bottenfauna (makroevertebrater) från sjöar och vattendrag

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17136:2019

Vattenundersökningar -Vägledning för fält - och laboratorieprocedurer vid kvantitativ analys och identifiering av bottenfauna (makroevertebrater) från sjöar och vattendrag
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidance on the quantitative estimation of abundance and identification of macroinvertebrates in samples taken from inland waters. The procedure deals with pre-treatment (cleaning), sub-sampling, sorting, and final identification of organisms from preserved and unpreserved samples originating from natural habitats or artificial substrates and their transport to the laboratory. Specific guidance is given for preservation for DNA-analysis.

Ämnesområden

Vatten som naturresurs (13.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17136:2019

Vattenundersökningar -Vägledning för fält - och laboratorieprocedurer vid kvantitativ analys och identifiering av bottenfauna (makroevertebrater) från sjöar och vattendrag
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biologiska vattenundersökningar, SIS/TK 426

Internationell titel: Water quality - Guidance on field and laboratory procedures for quantitative analysis and identification of macroinvertebrates from inland surface waters

Artikelnummer: STD-80010346

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-03-04

Antal sidor: 28